De dagplanning sluit aan bij de leefwereld en leeftijd van het kind

uur

07u00

07u30

08u00

15u30

16u15

17u00

18u00

18u30

19u15

20u00

20u30

21u00

kleuters

opstaan, wassen en aankleden

ontbijt

naar school (busje of te voet)

naar internaat

ontspanning

avondmaal

wassen, verhaaltje voorlezen

slapen

lager onderwijs

opstaan, wassen en aankleden

ontbijt

naar school (busje of te voet)

naar internaat

ontspanning

studie

avondmaal

1ste leerjaar: slapen

2de en 3de leerjaar: slapen

4de, 5de en 6de leerjaar: slapen

Op woensdag zijn de kinderen rond 12u terug in het internaat.

0495/26.34.99

Kasteelstraat 53, 3800 Sint-Truiden, Belgium

©2019 by Group Brepoels