top of page
We voorzien een studiebevorderend klimaat in een rustige leeromgeving.

De leerlingen van het lager onderwijs studeren in een apart studielokaal. Een vaste opvoeder begeleidt hen hier steeds bij.​

Dagelijks wordt de agenda nagekeken en ondertekend. Tijdens het weekend is dit de verantwoordelijkheid van de ouder/voogd.

We zetten veel in op het leren gebruiken van de klasagenda. De opvoeder kijkt samen met het kind na wat er voor die dag/week gepland is. Lessen worden steeds opgevraagd en huistaken worden nagekeken. Er zijn computers beschikbaar voor het huiswerk (vb. Bingel). Dankzij onze individuele begeleiding werken wij aan de noden van elk kind.

We vinden het belangrijk om de studieresultaten steeds goed op te volgen, maar ook het welbevinden van onze leerlingen staat centraal. Een goed contact met de betrokken scholen (vb. infoavonden, oudercontacten...) helpt ons om dit te realiseren.

Samen beleef je meer

De kinderen kunnen 's avonds gebruik maken van de 'Koestal', onze ontspanningsruimte. Daar hebben ze de keuze om een film te zien, samen op de playstation te spelen, pingpong enz... Op dinsdag en woensdag kunnen ze deelnemen aan sportactiviteiten in de sporthal.

De kleuters hebben hun eigen plekje, nl. 'het klasje' waar ze na de schooltijd kunnen spelen. Er is een gevarieerd aanbod zodat elk kind kan kiezen naargelang zijn/haar interesses: blokken,trein, klei, knutselmateriaal...

Bij mooi weer is er altijd de mogelijkheid om buiten te spelen (fietsen, springtouwen, voetbal...).

Woensdagnamiddag voorzien we een begeleide activiteit: knutselen, koken, sport en spel... Eén keer per maand plannen we een uitstap naar de bibliotheek, speeltuin, bioscoop, plopsa-indoor...

Natuurlijk besteden we ook graag aandacht aan speciale gelegenheden zoals verjaardagen, feestdagen, activiteiten voor het goede doel...

De dagplanning sluit aan bij de leefwereld en leeftijd van het kind

uur

kleuters

07u00

07u30

08u00

15u30

17u00

18u00

18u30

19u15

20u00

20u30

21u00

opstaan, wassen en aankleden

ontbijt

naar school

naar internaat
vieruurtje + ontspanning​

avondmaal

wassen, verhaaltje voorlezen

slapen

lager onderwijs

opstaan, wassen en aankleden

ontbijt

naar school

naar internaat

vieruurtje + ontspanning

​studie

avondmaal

1ste en 2de leerjaar: slapen

3de en 4de leerjaar: slapen

5de en 6de leerjaar: slapen

Op woensdag zijn de kinderen omstreeks 12u terug in het internaat.

bottom of page