We voorzien een studiebevorderend klimaat in een rustige leeromgeving
  • apart studielokaal

  • begeleiding door een vaste opvoeder

  • dagelijks wordt de agenda nagekeken en ondertekend, in het weekend blijft dit de verantwoordelijkheid van de ouder/voogd

  • dagelijks worden lessen opgevraagd en huistaken nagekeken

  • we zetten veel in op het leren gebruiken van de klasagenda

  • opvolgen van de studieresultaten

  • individuele begeleiding

  • contacten met de betrokken scholen als optimale opvolging van het kind (vb. oudercontacten...)

  • computers beschikbaar voor huiswerk (vb. Bingel)

0495/26.34.99

Kasteelstraat 53, 3800 Sint-Truiden, Belgium

©2019 by Group Brepoels